DT Serbia and Montenegro No. 3, 2022 - Dental Tribune E-Paper

Search Dental Tribune

E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Serbia and Montenegro No. 3, 2022

Latest issue

DT Serbia and Montenegro No. 3, 2022

Visina sa koje se lakše pomaže / Udžbenik Farmakoterapijski priručnik za stomatologe, drugo izdanje / Kako ekonomsko usporavanje i inflacija utiču na dentalno tržište / Vrhunska tehnologija za jednostavnost / Fotografski izveštaj o korišćenju navlaka sa fasetama od cirkonijum dioksida Sagemax NexxZr T / Kako da unapredite svoju stomatološku praksu i povećate broj pacijaneta? / Analiza preživljavanja zuba nakon endodontske terapije u populaciji SAD / Intraoralni skener u svakodnevnoj stomatološkoj praksi / Manuelna vs Philips Sonicare četkica za zube: Šta je bolje? / Dentalne legure Zlatarne Celje d.o.o. / Funkcije All-On-Six i „Kopiraj jedan na jedan“. / 7 najčešćih poslovnih grešaka u stomatologiji / Toksična stomatologija? / EODC v4.0 European Online Dental Congress /

advertisement
advertisement